«Η παιδεία είναι δεύτερος ήλιος για τους ανθρώπους.»
Πλάτων